Par mums

Uzņēmums SIA „Cerkazi-G” dibināts 2014. gadā ar mērķi sniegt pakalpojumus būvuzraudzībā, ēku tehniskajā izpētē, būvprojektu ekspertīzēs, projektēšanā. 
Vadošo darbinieku lielā pieredze darbā ar LR normatīvajiem aktiem būvniecībā, tai skaitā ugunsdrošības jomā, ļauj klientiem piedāvāt plašu pakalpojumu spektru, nosedzot galvenās Inženierijas jomas projektu izstrādes stadijā un būvdarbu stadijā.
Uzņēmums piedāvā situāciju risinājumus atbilstoši mūsdienu prasībām.

Inženieru komanda veidota no inženieriem, kas savā laikā ir strādājuši par pasniedzējiem (Latvijas lauksaimniecības universitāte, Zaļenieku komerciālā un amatniecības vidusskola; Rīgas Mākslas un Mediju tehnikums), valsts un pašvaldību struktūrās (Valsts būvinspekcija, Zemgales reģionālā enerģētikas aģentūra, Jelgavas novads, Ozolnieku novads), tādejādi piedaloties un veidojot procesus gan kā pasūtītāji, gan kā inženieri, gan kā kontrolētāji un arī kā izpildītāji. Šīs unikālās zināšanas, pieredze un profesionāla komanda nodrošina ilgtermiņa sadarbību un pasūtītāja interešu pārstāvniecību Būvniecības projektu dažādos etapos.

Uzņēmums apvieno gan pieredzējušus speciālistus būvniecības nozarē, gan jaunos būvinženierus ar inovatīvo pieeju darbam un darba degsmi, veidojot nelielu, bet saliedētu komandu, tendētu uz kvalitatīvu pakalpojuma sniegšanu.

Visi uzņēmuma darbinieki profesionālo augstāko izglītību ir ieguvuši Latvijas Lauksaimniecības universitātē –
būvinženieri, ekonomisti un lauksaimnieki.