Būvuzraudzība

Būvuzraudzības galvenais uzdevums ir pārstāvēt Pasūtītāja intereses būvdarbu procesā.

Piedāvājam pilnu būvuzraudzību un bieži pēc pasūtītajā vēlmēm iesaistāmies uzraudzības procesā jau Būvprojekta izstrādes laikā, tādejādi maksimāli samazinot iespējamos riskus un kļūdas jau  šajā būvniecības posmā. Precīzi Pasūtītāja vēlmēm izstrādāts Būvprojekts būtiski samazina būvdarbu izmaksas. Labot neprecizitātes un veikt izmaiņas būvdarbu laikā ir ļoti dārgi. Veikt būvdarbus bez Būvuzraudzības ir tas pats kas mēģināt uzvarēt tiesā bez advokāta.

Mēs nodrošinām:

  • iknedēļas sapulču organizēšanu, vadīšanu un protokolēšanu;
  • būvdarbu izpildes termiņu kontroli;
  • ikmēneša paveikto darbu un veicamo maksājumu kontroli;
  • iesaistāmies jautājumu risināšanā ar Valsts un pašvaldību institūcijām, tajā skaitā BVKB,  būvvalde u.c.;
  • sadarbībā ar projekta izstrādātājiem, konsultējam par risinājumu un materiālu izvēli;
  • tehnisku jautājumu risināšanu, tajā skaitā piemeklējot optimālos būvniecības risinājumus;
  • projekta izmaiņu un papildinājumu kontroli;
  • organizējam Būvatļaujas saņemšanu;
  • organizējam Objekta nodošanu ekspluatācijā.

Mūsu komanda pilnībā veica arī sarežģītu III grupas ēkas pilnu būvuzraudzību, tas ir visu daļu speciālistu iesaisti, atbilstoši BVKB prasībām.