Projektēšana

Projekts ir viens no pirmajiem soļiem ceļā uz būves realizāciju. Projekts atspoguļo pasūtītāja ieceri tādā veidā, lai būvnieks to var realizēt dabā. Tāpēc ir būtiski, lai Projekts būtu  ne tikai izstrādāts detalizēts, bet arī ar korektiem, atbilstošiem un mūsdienīgiem risinājumiem. Kā rezultātā var panākt maksimālu rezultātu, par atbilstošām izmaksām.

Svarīgi lai starp projekta autoru un pasūtītāju veidotos kopīgs redzējums  uz plānoto gala rezultātu. Jo detalizētāks un kvalitatīvāks būvprojekts, jo mazāk pārsteigumu objekta būvdarbu laikā. Atbilstoši arī būtiski tiks ietaupīti līdzekļi uz pārbūvēm, labojumiem u.c. neplānotām darbībām.

Mēs piedāvājam:

  • ēku konstrukciju projektēšanu;
  • dzīvojamo māju energoefektivitātes paaugstināšanas pilnu projekta izstrādi;
  • plānoto būvniecības izmaksu noteikšanu – tāmes;
  • tehniski ekonomisko pamatojumu izstrādi;
  • darbu organizācijas projektu izstrādi;
  • ēku demontāžas projektu izstrādi.