Būvju izpēte un apsekošana

Pirms jebkura procesa – projektēšanas, iepirkuma vai būvniecības – uzsākšanas nepieciešams veikt priekšizpētes darbus, lai sasniegtu maksimāli kvalitatīvāko rezultātu.

Tehniskās apsekošanas uzdevumu izstrādā Pasūtītājs kopā ar apsekošanas veicēju, kā arī piesaistot projekta izstrādātājus, precīzi definējot darbu apjomus un to detalizācijas pakāpes.

 Apsekošana tiek veikta ņemot vērā uzdevumā noteikto apsekošanas objekta vai apsekošanas priekšmeta specifiku.

Mums ir pieredze plaša spektra ēku tehniskajā apsekošanā un atzinumu sagatavošanā. Mūsu rīcībā ir nepieciešamās mērierīces un iekārtas, lai apsekošanas darbus veiktu precīzi un nekļūdīgi.

Mēs nodrošinām:

  • ēku un būvju tehnisko apsekošanu, izmantojot graujošās vai negraujošās pārbaudes metodes;
  • konstatēto defektu fotofiksāciju un bojājumu kartogrammu izstrādi;
  • būves konstrukciju atsegumu, skatrakumu vai urbumu veikšanu un konstrukciju uzmērīšanu;
  • konstrukciju defektu un bojājumu detalizētu izpēti;
  • ēku un būvju tehniskā stāvokļa uzlabošanas izmaksu noteikšanu;
  • būvju konstrukciju nolietojuma noteikšanu;
  • rekomendācijas ēku un būvju tehniskā stāvokļa uzlabošanai.